Ons team, je team


Home
Intro
Who's who
HR Corner
Gepensioneerd
Argument
Voordelen
Mail us
Links

 

 

NATIONAAL  VOORZITSTER

 

NATIONAAL SECRETARIS

Deze personen worden bijna uitsluitend belast met de onderhandelingen die gevoerd worden met Proximus en dit voor de materies die een nationaal karakter hebben.

Deze mandatarissen in kwestie zetelen in het Nationaal Paritair Comité en vertegenwoordigen het VSOA in de werkgroepen die erbij aanleunen.

 

 

NATIONAAL SECRETARIS

 

ALLO VSOA GROEP BELGACOM

Nationaal vrijgestelde
Deze  medewerker is belast met het administratief beheer van het nationaal secretariaat 

(telefonisch onthaal,  briefwisseling, het printen van info, enz.)

02 245 21 20

vsoa.proximus@skynet.be

Regionaal vrijgestelde
belast met Districten 1 en 2
Berchem Post X
Verdiep 00 Lokaal A030
Borsbeeksebrug 24
2600 Berchem

GSM : 0475 55 82 83

Regionaal vrijgestelde
belast met het District 3
Proximus Towers
1U58
Koning Albert II laan, 27
1030 Brussel

GSM : 0479 59 39 06

Regionaal vrijgestelde
belast met Districten 1 en 2
Berchem Post X
Verdiep 00 Lokaal A030
Borsbeeksebrug 24
2600 Berchem

GSM : 0477 50 61 20

Deze drie mandatarissen zijn belast met alle tussenkomsten ten behoeve van de leden voor zover deze geen nationale draagwijdte hebben. Hun tussenkomsten zijn dus beperkt tot de districten
waarvoor ze zijn aangeduid.

Ze vertegenwoordigen ook het VSOA op de Lokale Paritaire Comités van de districten
waarvoor hun bevoegdheid geldt.
 

Mocht je "op het terrein" problemen hebben dan verzoeken we je met hen in contact te treden.
(We maken je er  attent op dat deze drie personen iedere maandagvoormiddag niet te bereiken zijn op hun bureau. Zij hebben die dag immers vergadering op het nationaal secretariaat).

DE REGIONALEN van Brussel en van Vlaanderen


Joeri Depierre
Regionaal voorzitter D1

GSM : 0473 47 19 52


Guy Van Eersel
Regionaal voorzitter D2

GSM : 0477 65 55 61


Iris Verschueren
Regionaal voorzitster D3

GSM : 0472 25 83 95