VSOA-Proximus


Home
Intro
Who's who
HR Corner
Gepensioneerd
Argument
Voordelen
Mail us
Links

LAATSTE NIEUWS: Collectieve overeenkomst voor de jaren 2021 en 2022

 

Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA)-Proximus vertegenwoordigt
alle categorieŽn van personeelsleden die voor onze nationale telecomoperator
Proximus werken.

Onze vakorganisatie die sinds 1989 representatief is, telt nu twee vertegenwoordigers
in het Nationaal Paritair Comitť.
Ze is dus in staat om de belangen van haar leden op het hoogste niveau te behartigen.

Het VSOA-Proximus is in districten ingedeeld (zoals de structuur van Proximus),
waardoor we met onze afgevaardigden in heel wat diensten van Proximus in BelgiŽ aanwezig kunnen zijn.

Indien je de lijst van onze vertegenwoordigers en afgevaardigden
en/of de details van onze structuur wenst te ontvangen,
stuur ons dans een mail naar vsoa.proximus@skynet.be.

 

Enkele nuttige cŲordinaten:

Nationaal secretariaat

Nationaal voorzitster

Linda HERREMANS

Nationaal secretarissen

Linda HERREMANS
Alain CONTOR

Vaste secretaris

Roger DE TROEYE
Princes Elisabethplein, 12
1030 BRUSSEL
Tel.: 02 245 21 20

Onze opdracht

De collectieve en individuele beroepsbelangen van onze leden behartigen en ze informeren behoren tot de hoofopdrachten van onze vakorganisatie.
Het VSOA-Proximus is een representatieve vakorganisatie.
In deze hoedanigheid nemen onze mandatarissen deel aan alle onderhandelingen en overleg
op alle niveaus, zowel nationaal als regionaal en lokaal.

Als voorstander van het overlegmodel geven we steeds voorrang aan de dialoog.
Niettemin nemen we evenzeer onze verantwoordelijkheden wanneer actie het ultieme wapen
lijkt te zijn om onze legitieme eisen kracht bij te zetten.
De openbare sector, en meer bepaald de autonome overheidsbedrijven, worden meer en meer
meegezogen in de stroomversnelling die het gevolg is van de toegenomen roep naar
rendabiliteit en flexibiliteit.
De dreigende privatisering van delen van de openbare sector is eveneens een steeds groeiend probleem.

Daarom streeft het VSOA-Proximus naar het behoud van een dynamische en efficiŽnt werkende
openbare dienst die ten dienste van de bevolking staat en die qua prestaties aan
de hedendaagse noden beantwoordt.
Maar ook naar een Proximus die een volwaardige toekomstgerichte tewerkstelling aan
zijn medewerkers biedt, met voldoende doorgroeimogelijkheden en
een eerlijke marktgerichte verloning.

Zoals je kunt vaststellen biedt het VSOA-Proximus je meer dan redenen genoeg om ons je vertrouwen te schenken.
Aarzel niet om onze familie te vervoegen en om er rond je over te spreken!

Linda HERREMANS
Nationaal Voorzitster


.